bhojan-mantra-with-meaning-in-hindi

ॐ यन्तु नद्यो वर्षन्तु पर्जन्या : भोजन मंत्र | Bhojan Mantra with Meaning In Hindi

ॐ यन्तु नद्यो वर्षन्तु पर्जन्या : भोजन मंत्र, खाना खाने से पहले का मंत्र Bhojan Mantra with Meaning In Hindi and Sanskrit भोजन मंत्र 1 …

Read more